Ngày
Thời gian
Nội dung
Địa điểm
Thứ ba
02/02/2016
Theo dõi lịch trực của các bộ phận; phối hợp trực cơ quan đảm bảo an ninh và an toàn tài sản của Nhà trường
  • Thực hiện: Các đồng chí trực cơ quan, trực bảo vệ; trực Dân quân tự vệ
Thứ tư
03/02/2016
14h20
Viếng Nghĩa trang Liệt sỹ
  • Thực hiện: Ban Giám hiệu
  • Lái xe: Đ/c Xuân
Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh
Thứ hai
29/02/2016
19h00
Dự Chương trình Tết vì người nghèo
  • Thực hiện: Đ/c Nguyễn Văn Đô - Trưởng phòng TC-HC-QT
Trung tâm hội nghị tỉnh Đăk Nông